HİZMETLERİMİZ

Patent

Patent Hakkında

Patent, buluş sahibinin konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre tek başına üretme, kullanma, lisans verme veya satma yetkisini veren fikri mülkiyet belgesidir. Kanunda “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent edilerek korunur.” ibaresi, buluşların sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni olması gerektiğini gösterir.

Türkiye'de ve dünyada

  • Yeni olan,
  • Sanayiye uygulanabilen,
  • Tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar patentle korunmaktadır

Patent Çeşitleri

- İncelemeli Patent

Tescili alınmak istenen buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen basamaklarını aşıp aşmadığı hususlarında araştırmaya tâbi tutulması ve inceleme sürecinin olumlu olması halinde verilmektedir
Hukuken ve ticari açıdan tercih edilen bir tescil çeşidi olup koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 sene geçerlidir. İncelemeli patent, tescil süresi bakımından uzun ve maliyetli olup ülkemizdeki başvuruların pek azı incelemeli patent grubuna aittir
 

- İncelemesiz Patent

Yenilik ve teknolojik basamağı aşma kriterleri bakımından incelemeye tâbi tutulmayan veya inceleme aşamasında olumsuz rapor alan buluşlara ”yenilik beyanı” üzerine verilen patenttir. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 7 senedir
 

- Faydalı Model

Faydalı model, daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılan “küçük buluşlara” verilen sınıfsal belgedir. Faydalı model ile konu buluşun dünyada yenilik özelliği taşıması istense de tekniğin bilinen durumunu aşması özelliği aranmaz.
Faydalı modelde inceleme yapılmaz, başvuru sahibinin “yenilik beyanı” üzerine verilmektedir. Koruma süresi her yıl yenilenmek koşuluyla 10 senedir.