HİZMETLERİMİZ

Marka

Marka Nedir?
 
Marka, üretilen mal ve hizmetlerin bir başka mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamasını amaçlayan, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü objedir.
 
Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir?
 
Üretilen mal veya hizmetlerde kullanılan, ticareti yapılan unvan dahil şahıs veya firmaların sembol veya tanıtıcı işaret olarak kullandıkları, sözcükler, kelimeler, harfler, logoların tek başına veya bütününü barındıran işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil edilerek korunması ve belgelendirmesidir.
 
Marka Tescili Neden Önemlidir?
 
İşletmelerin marka tescili yaptırması firmanın üretimini gerçekleştirdiği markanın hukuken garanti altında olmasını sağlar ve markanın başkaları tarafından kullanılmasına engel olur. Aynı zamanda diğer işletmelerin düşük kaliteli ürünlerle markayı kullanarak verebilecekleri değer kaybını önlenmiş olur.