HİZMETLERİMİZ

Kalite Belgeleri

Kalite Belgeleri

ISO

Kalite belgeleri arasında önemli yeri olan ISO belgesi (International Organization for Standardization),Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve dışındaki dalların standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946’da Cenevre'de kurulan uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Standartlar Kurumuna üye ülkelerin sayısı 162’dir. Teşkilât üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke kurumda yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer.

Bu kurum talep üzerine özel bir ilmin standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayınlamaktadır. Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır.

CE Belgesi

Üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

G Belgesi

G İşareti, Ülkemizde CE’ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir. Malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

TSE Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Örgütün Amacı

  • Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak,
  • Entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini geliştirmektir. 

Örgütün Hedefleri

  • ISO’nun pazar ilgisini arttırmak,
  • ISO sistemi ve standartlarını geliştirmek,
  • Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
  • Yeni teknik programları teşvik etmek,
  • Gelişmekte olan ülkelerde alt yapıyı oluşturmaktır.

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001

ISO 14001 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 13485

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetimi Sistemi