Danışmanlık

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar. Aynı zamanda marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurtma yetkisi vardır. Bu durdurtma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanır.

Marka tescilinde kazanılan hakların kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK’de açıkca belirtilmiştir. Aşağıda gösterilen hallerde, marka tescili alan kişinin izninin alınmadan markasının veya marka tescilinin kullanılmasının durdurulmasını isteme hakkı vardır.

 • Kullandığı markanın veya marka tescilinin emtia listesine giren mal veya hizmetlerle alakalı olarak, tescilli
  ürün veya marka ile birebir benzer bir işaretin kullanılması,
 • Marka tescili, Patent, Tasarım Tescili olan bir ürün ile birebir veyahut benzeyen ve bu tescilin kapsadığı
  materyallerin veya hizmetlerin birebiri veya benzeri bulunan ürünlerin halk üzerinde karıştırılma, bağlantılı
  marka gözükme ihtimali olan herhangi bir logonun amblemin kullanılması,
 • Logo veya amblemin kutu, poşet, ambalaj üstünde kullanılması, Marka ve ürün tescili bulunan belgenin
  başka bir firma yada şahıs tarafından bu şekilde kullanımı marka tescil hakkına tecavüz sayılıp, marka tescil
  belgesi sahibinin isteği doğrultusunda mahkeme yoluyla yasaklanabilir,
 • Tescilli logonun amblemin bulunduğu ürünlerin üçüncü şahıslar tarafından stoklanması, piyasaya sürülmesi
  marka tescil veya patent tescil hakkına tecavüzü doğurur.
 • Sahte markaların veya ürünlerin ticaret yoluyla kullanılan evraklarda, broşürlerde veya reklamlarda kullanılması,
 • Tescilli bulunan ürünün veyahut marka tescilinin ithal ve ihraç edilmesi.
Danışmanlık