Patent

Patent

Patent

Patent Hakkında Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre tek başına üretme, kullanma, lisans verme veya satma yetkisini veren fikri mülkiyet belgedir. Kanunda “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patentlenerek korunur.” denilmektedir. Buluşların